Manier van werken

Aan de slag!
Mijn doel is om goed aan te sluiten bij jullie leerwensen en ontwikkelingsbehoeften. Maar ook bij de organisatie waarin jullie werken. Elke begeleiding van een OR start met een eerste gesprek. Hierin verkennen we jullie vraag. Ik maak een opzet voor een maatwerk training of coaching. Je krijgt mij als trainer en als de opdracht daar om vraagt werk ik samen met vakgenoten, specialisten en/of acteurs.

Wat is jouw communicatie stijl?
Een begeleiding kan starten met een DISC-analyse: een handige methode die helpt om je eigen rol en manier van communiceren helder te krijgen. Praktisch gezien houdt het in dat alle OR-leden een vragenlijst invullen. Met de scores worden zowel de individuele rollen en communicatiestijlen, als die van de gehele OR helder. Kortom, je krijgt een duidelijk beeld van je OR waarmee je praktisch aan de slag kunt.

Blik op de toekomst
Scenario-denken vindt vaak plaats op directieniveau. DWS Training heeft deze prachtige methodiek vertaald voor de OR. “Hoe ziet onze organisatie er uit over 10 jaar? En wat voor impact heeft dat op ons bedrijf en medewerkers?” Scenario-denken leert je om van een afstand naar je organisatie te kijken. Dat geeft overzicht en daardoor krijg je inzicht. En dat kan bijdrage aan een passende strategie van de OR!

DWS Training
KVK nr. 32120077
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring